Życzenia dla leworęcznych i Kościoła

Życzenia dla leworęcznych i Kościoła

Marian Biernacki w kategorii Dobre Słowo w poniedziałek, 13 sierpnia 2012


"Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić."
Ewangelia wg św. Jana 3, 6-7


Leworęczność to odwrócona w stosunku do większości ludzi funkcjonalność prawej i lewej ręki. Wynika z silniejszego rozwoju prawej półkuli mózgu, co objawia się lepszym i sprawniejszym funkcjonowaniem całej lewej strony ciała. Tendencja do leworęczności pojawia się w niemowlęctwie i utrwala do około 2 roku życia.

Poważnym problemem niektórych osób leworęcznych jest przerabianie ich na praworęcznych. Presja ze strony rodziców, krewnych, nauczycieli a nawet grupy rówieśniczej w tym względzie sprawia im wiele przykrości. Są bowiem leworęczni, a oczekuje się od nich, aby działali jak praworęczni. Nie inaczej bywa z przerabianiem człowieka kierującego się naturalnymi zmysłami, na człowieka duchowego. Z natury rzeczy nie może on inaczej myśleć i reagować, jak tylko zgodnie z duchem tego świata. Takie są jego naturalne odruchy. Oczekiwanie od niego, że zachowa się inaczej, że będzie działał wg myśli Chrystusowej, jest żądaniem od niego czegoś absolutnie obcego jego zmysłom.

Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić (Jan 3,6–7). Oto Boży sposób, jak stać się chrześcijaninem! Zostać zrodzonym z Boga! Kto się narodził praworęcznym, jest praworęczny. Kto się narodził leworęcznym, jest leworęczny. Kropka. Kto narodził się z Boga, ma naturę dziecka Bożego. Szuka i dąży do tego, co miłe w oczach Bożych. Pragnie poznawać Boga i podobać się Bogu. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać (1 Kor. 2,14). Musiałby się wcześniej narodzić na nowo. Próby wdrażania go w chrześcijaństwo bez tego wewnętrznego przeżycia, jest porównywalne z przerabianiem leworęcznego na praworęcznego.

Wszystkim Leworęcznym życzę pełnej akceptacji w społeczeństwie i coraz więcej praktycznych udogodnień typu; nożyce, obieraczki, linijki itd. dla leworęcznych. Niech nikt nie ośmiela się Was przerabiać na praworęcznych! Jesteście całkowicie normalni, a nawet wyjątkowi! Nawiasem mówiąc, wiele wybitnych osobistości to przecież osoby leworęczne. Mam też życzenie dla Kościoła, aby wypełniał się ludźmi odrodzonymi z Ducha Świętego. Zrodzonymi z Boga, a nie żyjącymi według starej natury i na siłę przerabianymi na chrześcijaństwo. Tylko wtedy będziesz radosny i szczęśliwy Kościele, gdy będziesz się składał z osób żyjących według Ducha, a nie według ciała. __