Obcowanie świętych

Obcowanie świętych

Aiden Wilson Tozer w kategorii Dobre Słowo w niedziela, 26 sierpnia 2012


"Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie..." Pierwszy list św. Piotra 2:17


Prawdziwy Kościół odróżnia kilka cech, a każdą z nich łatwo zrozumieć i zauważyć. Kościół to społeczność, złożona z wierzących ludzi, Żywego Boga w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego, budowana na Słowie Bożym, czyli Biblii.

Czym zajmuje się zdrowa społeczność? Po pierwsze, uwielbieniem Jezusa. Po drugie, posłusznym poddaniem kierownictwu Ducha Świętego. Po trzecie, zwiastowaniem i wypełnianiem Słowa Bożego, które jest jedyną normą wiary i pobożności. Jeśli tak postępuje Kościół, moc Boża objawia się ludziom, tak jak doświadczył tego Samson w Dan. Taka społeczność będzie wytwarzać własną kulturę, wspanialszą od wszystkich kultur tego świata, stworzonych przez człowieka. Ani dziedzictwo starożytności, ani zdobycze nowoczesności nie mogą zaoferować nic doskonalszego.

Bóg przygotowuje swoje dzieci do życia po drugiej stronie wieczności. Lokalny Kościół jest warsztatem dla tych przygotowań - to w nim Pan dokonuje błogosławionego dzieła uświęcenia. Szczęśliwy człowiek, który doświadczył "obcowania świętych". W niebiańskiej społeczności prawdziwego Kościoła może żyć, kochać i pracować dla Królestwa Bożego. Nic na tym świecie nie powinno być nam droższe i nic nie wymaga od nas tak wielkiego oddania i zaangażowania. __

Rozważanie udostępnione przez The Christian and Missionary Alliance