Kłopotliwa obecność Boga

Kłopotliwa obecność Boga

Weronika Czajko w kategorii Dobre Słowo w czwartek, 23 sierpnia 2012


"I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją!" 1 Księga Mojżeszowa 33, 18
Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeśli nie zdamy się na działanie Ducha Świętego. Jednak codzienne życie pokazuje, że wciąż uciekamy przed Jego obecnością. Wiemy, co jest dobre i jednocześnie odczuwamy niechęć na myśl o spotkaniu z Nim. Brutalnie powiedziane? Zastanówmy się, skąd w nas ten opór!

Po pierwsze, Boża chwała umniejsza naszą własną. Nie lubimy tego. W Jego świętej obecności każdy człowiek i każde stworzenie traci blask. Jego światło przyćmiewa wszystko, czym moglibyśmy się szczycić. Im bardziej jesteśmy spragnieni pochwał i osiągnięć, tym bardziej unikamy spotkania z Nim. W szóstym rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że Boża szata wypełnia całą świątynię. A gdzie miejsce na nasze własne szaty? Jego chwała i Jego obecność domagają się centralnego miejsca. My sami tracimy znaczenie.

Po drugie, nie rozumiemy Jego dróg. Chcemy przeżywać Boga tak samo jak kiedyś. Tymczasem te oczekiwania nas ograniczają, bo Bóg nie robi powtórek. C.S.Lewis przypomina o tę prawdę w Opowieściach z Narnii, kiedy Aslan mówi: "nic nie dzieje się dwukrotnie w ten sam sposób". Lubimy wracać do dobrych wspomnień i z definicji nie ma w tym nic złego, ale nie nie łudźmy się, mówiąc "to były piękne czasy". To nie czasy, a Bóg jest piękny. On czeka na nas, byśmy dzisiaj doświadczyli Go w całkiem nowy sposób.

Po trzecie, spotkanie z Nim wymaga wysiłku. Oznacza dla nas poszukiwanie, pukanie, odkrywanie. "Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać", czytamy w Biblii (Przyp. 25,2). Nasz Pan upodobał sobie przypowieści. Dał nam Biblię pełną genealogii, łamigłówek, pieśni i proroctw. Dał też obietnice: ci, którzy szukają, znajdą (Mat. 7,7), umysły uczniów otworzą się na przypowieści (Łk. 8,10), a Duch Święty otworzy oczy zbawionych (1 Kor 2,9-10).

Co robić, by walczyć z niechęcią naszych serc? Przestańmy martwić się o swoją własną chwałę. Nie narzucajmy Bogu sposobów działania, ale otwórzmy się na Jego drogi. Szukajmy Go z całych sił, całym sercem i całym umysłem. W Bożej obecności znajdujemy życie i sens, a poza nią miotamy się w gąszczu niezaspokojonych potrzeb. Pokochaj Jego chwałę! __